Track & Field Friidrottsdata Track & Field Friidrottsdata Skip Navigation Links Logga in
Registrera ny användare / Sign Up for Your New Account
 
Skriv in ditt för- och efternamn som användarnamn. Användarnamnet måste vara unikt. Om du eller någon annan redan har registrerat namnet så ange förslagsvis förening, t ex Anders Andersson Lerum

Enter your first and last name as the username. Username must be unique. If you or someone else has already registered the name so set tentatively city or clubname, for example 'Anders Andersson Lerum'
   
Ange ett lösenord med minst 7 tecken A-Z, 0-9, varav minst ett icke alfanumeriska tecken t ex '!, #, %, £, $, & '. Blanda gärna stora och små bokstäver

Please enter a password with at least seven characters A-Z, 0-9, with at least one non-alphanumeric characters eg '@, !, #, %, £, $, &, ^, + '. Freely mixing upper and lowercase letters
 
 
Ange en fungerande e-postadress, du får ett bekräftelsemail till denna adress efter du registrerat inloggningskontot. Efter detta måste du konfirmera din e-postadress genom att klicka på lanken i mailet, därefter kan du logga in. Har du inte fått något mail? - Kontrollera din skräppost/spam så det inte fastnat där.

Please enter a valid e-mail address, you will receive a confirmation email to this address after you have registered login account. After this you need to confirm your email address by clicking the link in the email, then you can log on. If you have not received an email? - Check your junk / spam so it's not stuck there.

Efter registrering får du ett bekräftelsemail till angiven e-postadress. Efter detta måste du konfirmera din e-postadress genom att klicka på länken i mailet, först därefter kan du logga in. Har du inte fått något mail? - Kontrollera din skräppost/spam så det inte fastnat där.

After registering you will receive a confirmation email to the email address entered. After this you need to confirm your email address by clicking the link in the email, only then you can log on. If you have not received an email? - Check your junk / spam so it's not stuck there.
 

Track & Field Administration - Swedish Timing - Häradsdomarevägen 38, 443 61 Stenkullen - info@swedishtiming.se - 0730-391248