Track & Field Friidrottsdata Track & Field Friidrottsdata Skip Navigation Links Logga in

2021 års klassindelning
Logga in / Log In
  Create a new user
  Recover Password
 
 
Välj att antingen logga in eller skriv in din e-postadress. Har du inget inloggningskonto så kan du skapa ett via funktionen 'Create a new user'. Har du glömt ditt lösenord så kan du skapa ett nytt via 'Recover Password'

Choose to either login or enter your email address. Don´t you have a login account, you can create it via the 'Create a new user'. Did you forget your password you can create a new one via the 'Recover Password'
  Startlista / Startlist     Registrera stafettdeltagare    
E-Postadress / E-Mail-Address    
Om du inte är inloggad så måste du fylla i en giltig e-postadress. Anmälningar från ogiltig e-postadress riskeras att strykas. Vid oseriösa anmälningar kan såväl IP-adresser som e-postadresser spärras för anmälningstjänsten.

If you are not logged in so you will need to enter a valid email address. Entries from invalid email address risks being deleted. When unserious entries, both IP addresses and email addresses can be blocked from the service.
Vald tävling / Selected Competition  
Välj nation, förening och deltagare att anmäla. Saknas deltagaren i listrutan - inloggade användare kan lägga till nya aktiva, följ länken 'Registrera ny aktiv'.

Choose your nation, club and athlete to sign. Missing an athlete in the list box - inlogged users can add athletes, follow the link 'Register as a new active'.
Välj nation / Select Nation  
Välj förening / Select Club   Anmälda från vald förening / Selected club entries
Välj aktiv / Select Athlete   Registrera ny aktiv / Register new athlete
Endast inloggad användare / Only logged in users
       
 
Markera i kryssrutan de grenar du önskar anmäla deltagaren till, notera gärna Personbästa(pb) och årsbästa (sb). Löpgrenar anges i formatet ss.00 eller MM:ss.00 Teknikgrenar anges i formatet #0.00

Klicka på plusknappen för att anmäla till tävlingen. Om arrangören tillåter så kan man kryssa i rutan för 'Visa alla klasser och grenar' Då visas alla i tävlingen förekommande grenar. Grenar kan vara spärrade för visning om högsta antalet tillåtna är uppnått. I detta fall syns inte grenen i listrutan.

Är du inloggad så kan du i tabellen för anmälningar justera pb och sb. Du kan också radera anmälan fram tills anmälningstiden löpt ut. Anmälningar efter denna tid noteras som efteranmälan (late). Du kan endast ändra och radera för de poster anmälts via din inloggning.

Select the check box next to the events you wish to notify the participant, please note personal best 'pb' and seasonal best 'sb'. Running Events should be entered in the format 'ss.00' or 'MM:ss.00' Field Events should be entered in the format # 00:00

Click the button 'Add' for enter to the competition. If the organizer allow, you can check the box for 'Show all classes and disciplines' Then all of the events in the competition will be shown. Events can be blocked for viewing when the maximum number is reached. In this case, the event won´t be visible in the list box.

Are you logged in, you can in the table for registrated entries adjust pb and sb. You can also delete the notification until the registration period expired. Registrations after this time is noted in the checkbox 'late'. You can only modify and delete the events through your login.
Välj grenar / Select events
Inga grenar för vald person / No events for selected athleteAnmälningar / Entries
Anmälning saknas / no entries 

Track & Field Administration - Swedish Timing - Bredehall 22, 443 38 Lerum - info@swedishtiming.se - 0730-391248